O CentrumOfertaSzkoleniaAktualnościLinkiKontakt

Podstawowe informacje     Misja     Zespół     Multimedia

 

Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych jest centrum badawczym Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomiczej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

CAPiSE prowadzi działalność w ramach Fundacji UAM, której siedzibą jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

Zapraszamy do odwiedzin stron internetowych CAPiSE oraz zapoznania się z ofertą Centrum wyrażając nadzieję na podjęcie współpracy w zakresie analiz przestrzennych i społeczno-ekonomicznych.

* * *

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem:

POTRZEBY KSZTAŁCENIA KADR ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ROZWOJEM

Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

       

 

© CAPiSE 2009-2014

e-mail: capise@amu.edu.pl

statystyka