O CentrumOfertaSzkoleniaAktualnościLinkiKontakt

Aktualności CAPiSE      Aktualności IGSEiGP UAM      Aktualności Fundacji UAM

Rok

Opracowanie

Zleceniodawca

2014

Przygotowanie opracowania dotyczącego kierunków rozwoju partnerstwa w obszarze świadczenia usług publicznych, przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju lokalnego. Studium zrównoważonego rozwoju lokalnego w Południowej Wielkopolsce.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie

2013

„Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych”. Struktura i program rozwoju partnerstwa, analiza wykonalności programu rozwoju partnerstwa (analiza mandatów i interesariuszy).

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie

2013

Analiza obszarów specjalizacji naukowej województwa wielkopolskiego pod kątem wyłonienia inteligentnych specjalizacji regionu

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2012

Przeprowadzenie badań sondażowych dotyczących lokalizacji obiektu sieci dyskontowej w Puszczykowie

Geoprojekt

2012

Czynniki i struktura przestrzenna przestępczości na obszarze nadgranicznym Polski z Niemcami

grant Narodowego Centrum Nauki

2012

Obszary metropolitalne jako bieguny wzrostu
analiza wpływu wykorzystania funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy regionów – projekt realizowany przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu

Projekt dotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2012

Opracowanie matematyczne i statystyczne oraz przeprowadzenie badań ankietowych w ramach projektu „Życie miasta – studium Poznania”

grant Narodowego Centrum Nauki

2011

Opracowanie graficzne i kartograficzne danych empirycznych w ramach projektu: "Organizacja przestrzenna systemu ratownictwa medycznego w Polsce"

grant Narodowego Centrum Nauki

2010

Opracowanie lokalizacji dla budownictwa komunalnego o charakterze socjalnym, ze szczególnym uwzględnieniem czynników przestrzennych oraz społeczno-ekonomicznych (projekt w trakcie realizacji)

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych

2010

Potrzeby kształcenia kadr administracji publicznej w zakresie zarządzania rozwojem

Projekt dotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2010

Opracowanie dotyczące jakości życia mieszkańców Poznania

Centrum Badania Jakości Życia

2010

Analiza statystyczna danych hydrologicznych bazy wód podziemnych dla obszaru Wysoczyzny Poznańskiej (projekt w trakcie realizacji)

Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej UAM

2010

Screening z oceną studyjną i informacją o występowaniu obszarowych form ochrony awifauny dla farmy wiatrowej na terenie gmin Kleszczewo, Środa Wielkopolska, Dominowo i Kostrzyn wraz z założeniami do monitoringu przedrealizacyjnego przedsięwzięcia

„PRESTIGE” Spółka z o.o., Ciechocinek

2010

Analiza lokalizacyjna mająca na celu wskazanie optymalnego umiejscowienia na terenie miasta Poznania krytych basenów rekreacyjno-sportowych

Urząd Miasta Poznania

2010

Projekt lokalizacji słupów ogłoszeniowych w Poznaniu

Zarząd Dróg Miejskich

2009

Diagnoza społeczno-demograficzna województwa wielkopolskiego do 2020 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

2009

Atlas rolny Polski - opracowanie i interpretacja danych statystycznych

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

2009

Opracowanie i interpretacja danych dotyczących wpływu funduszy Unii Europejskiej na strukturę przestrzenną rolnictwa w Polsce

Projekt badawczy "Fundusze UE jako czynnik przemian struktury przestrzennej rolnictwa w Polsce"

2009

Opracowanie kartograficzne w oparciu o techniki GIS projektu badawczego "Struktura klasowo-stanowa miasta Poznania"

Instytut Socjologii UAM w Poznaniu

2009

Problem lokalizacji toalet publicznych w Poznaniu

Urząd Miasta Poznania

© CAPiSE 2009

e-mail: capise@amu.edu.pl