O CentrumOfertaSzkoleniaAktualnościLinkiKontakt

Podstawowe informacje     Misja     Zespół     Multimedia

 

Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych (CAPiSE) działa przy Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w ramach Fundacji UAM, której siedzibą jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

Celem centrum badawczego CAPiSE jest organizowanie prac naukowo-badawczych oraz świadczenie usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie analiz przestrzennych i społeczno-ekonomicznych.

Zleceniodawcami, klientami, partnerami w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań mogą być m.in.:

  • jednostki samorządu terytorialnego wszystkich typów (gminy, powiaty, województwa),

  • związki i stowarzyszenia samorządowe,

  • organy administracji rządowej i jednostki przez nie nadzorowane,

  • organizacje pozarządowe,

  • różnego rodzaju przedsiębiorcy, zarówno zamierzający dopiero podjąć działalność gospodarczą jak i pragnący poszerzyć działalność już prowadzoną.

Specjalną ofertę działań, dostosowaną do wymagań i oczekiwań indywidualnych, CAPiSE przygotowuje dla przedsiębiorców zagranicznych oraz zagranicznych instytucji badawczych.

Wyniki badań oraz analiz prowadzonych przez centrum służą również rozwojowi polskiej nauki, w tym wzbogacaniu programów nauczania akademickiego.

 

© CAPiSE 2009

e-mail: capise@amu.edu.pl