O CentrumOfertaSzkoleniaAktualnościLinkiKontakt

Zagadnienia przestrzenne     Zagadnienia społeczno-ekonomiczne     Zagadnienia optymalizacyjne

Zagadnienia planistyczne i środowiskowe     Zagadnienia organizacyjno-prawne     Zagadnienia fiskalne

Zagadnienia marketingowe i relacji społecznych (PR)     Zagadnienia europejskie      Badania terenowe    

 

Zagadnienia EUROPEJSKIE:

  • Analiza potrzeb inwestycyjnych i szkoleniowych oraz możliwości w zakresie otrzymania dotacji z funduszy europejskich.

  • Opracowywanie wniosków o przyznanie środków z funduszy strukturalnych (wraz z wymaganymi załącznikami).

  • Sporządzanie biznes planu i studium wykonalności.

  • Nadzór nad czynnościami dotyczącymi złożenia wniosku.

  • Sporządzanie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji.

  • Sporządzanie analiz, raportów, ekspertyz dotyczących polityki regionalnej oraz wykorzystania funduszy europejskich, w tym ewaluacji programów unijnych.

 

© CAPiSE 2009

e-mail: capise@amu.edu.pl