O CentrumOfertaSzkoleniaAktualnościLinkiKontakt

Zagadnienia przestrzenne     Zagadnienia społeczno-ekonomiczne     Zagadnienia optymalizacyjne

Zagadnienia planistyczne i środowiskowe     Zagadnienia organizacyjno-prawne     Zagadnienia fiskalne

Zagadnienia marketingowe i relacji społecznych (PR)     Zagadnienia europejskie      Badania terenowe    

 

Zagadnienia fiskalne:

  • Badanie poziomu opodatkowania w aspekcie społecznym i gospodarczym w jednostkach samorządowych różnego szczebla.

  • Ocena procedur podatkowych z punktu widzenia efektywności opodatkowania w jednostkach samorządowych.

  • Wyrażanie stanowisk prawnych w sprawach podatkowych (wymiar i pobór podatków) jednostek samorządowych oraz innych podmiotów gospodarczych.

  • Projektowanie procedur wewnętrznych w jednostkach samorządowych w celu racjonalnego zapewnienia wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa (w szczególności z obowiązków w zakresie kontroli finansowej sprawowanej przez zarząd jednostki).

 

© CAPiSE 2009

e-mail: capise@amu.edu.pl