O CentrumOfertaSzkoleniaAktualnościLinkiKontakt

Zagadnienia przestrzenne     Zagadnienia społeczno-ekonomiczne     Zagadnienia optymalizacyjne

Zagadnienia planistyczne i środowiskowe     Zagadnienia organizacyjno-prawne     Zagadnienia fiskalne

Zagadnienia marketingowe i relacji społecznych (PR)     Zagadnienia europejskie      Badania terenowe    

  Pobierz ofertę

 

Zagadnienia marketingowe i relacji społecznych (PR)

  • Opracowywanie marketingu terytorialnego w różnych skalach przestrzennych.

  • Sporządzanie strategii dotyczących relacji społecznych (PR) dla jednostek samorządowych – zwłaszcza gmin.

  • Opracowywanie projektów działań promocyjnych jednostek administracji publicznej (w różnych językach).

  • Kształtowanie wizerunku jednostki administracji publicznej w społeczności lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

  • Kształtowanie wizerunku urzędnika – human relations.

  • Pozyskiwanie środków finansowych dla prowadzenia działalności w zakresie kształtowania relacji społecznych (sponsorzy, mecenat, współpraca z zakresu media relations).

  • Kształtowanie obrazu lokalnej społeczności w mediach.

 

© CAPiSE 2009

e-mail: capise@amu.edu.pl