O CentrumOfertaSzkoleniaAktualnościLinkiKontakt

Zagadnienia przestrzenne     Zagadnienia społeczno-ekonomiczne     Zagadnienia optymalizacyjne

Zagadnienia planistyczne i środowiskowe     Zagadnienia organizacyjno-prawne     Zagadnienia fiskalne

Zagadnienia marketingowe i relacji społecznych (PR)     Zagadnienia europejskie      Badania terenowe    

 

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE

  • Projektowanie aktów organizacji wewnętrznej (statuty, regulaminy, instrukcje, zakresy obowiązków itp.) podmiotów administracyjnych.

  • Ocena zgodności z prawem i zasadami działania legalnego aktów organizacji wewnętrznej jednostek samorządu terytorialnego, związków komunalnych, porozumień o współpracy itp.

  • Prowadzenie mediacji i koncyliacji w sporach różnego typu podmiotów w sprawach przestrzennych, planistyczno-środowiskowych i majątkowo-gospodarczych.

  • Opracowywanie ekspertyz prawnych i wyrażanie stanowisk prawnych w szczególności w sprawach gospodarki komunalnej, gospodarki przestrzennej i oceny środowiska.

  • Instruktaż i doskonalenie znajomości aktualnych i projektowanych przepisów prawnych.

 

© CAPiSE 2009

e-mail: capise@amu.edu.pl