O CentrumOfertaSzkoleniaAktualnościLinkiKontakt

Zagadnienia przestrzenne     Zagadnienia społeczno-ekonomiczne     Zagadnienia optymalizacyjne

Zagadnienia planistyczne i środowiskowe     Zagadnienia organizacyjno-prawne     Zagadnienia fiskalne

Zagadnienia marketingowe i relacji społecznych (PR)     Zagadnienia europejskie      Badania terenowe    

  Pobierz ofertę

 

ZAGADNIENIA PRZESTRZENNE:

 • Generowanie prób przestrzennych.

 • Tworzenie baz danych przestrzennych – w tym technikami „spatial data mining” dla jednostek przestrzennych w różnych skalach.

 • Analiza kształtów obiektów powierzchniowych i liniowych – w tym narzędziami geometrii fraktalnej.

 • Geostatystyka oraz interpolacja przestrzenna.

 • Geowizualizacja i analiza geowizualna – rozkłady przestrzenne i czasoprzestrzenne.

 • Monitorowanie zmian przestrzennych.

 • Klasyfikacja przestrzenna i regionalizacja.

 • Przestrzenna analiza Promethee.

 • Analiza zależności przestrzennych:

 • Identyfikacja wag przestrzennych,

 • Autokorelacja przestrzenna,

 • Regresja przestrzenna,

 • Geograficznie ważona regresja,

 • Bayesowska analiza przestrzenna,

 • Automaty komórkowe (agent-based modelling),

 • Programy genetyczne,

 • Sieci neuronowe.

 

© CAPiSE 2009

e-mail: capise@amu.edu.pl